Medycyna rodzinna

Każdy członek rodziny musi być pod opieką lekarza i musi być zapisany do lekarza rodzinnego, który jest lekarzem pierwszego kontaktu.29 Zespół medycyny rodzinnej składa się z lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej. Kiedy źle się czujemy powinniśmy skorzystać z usług naszego lekarza są one bezpłatne i powinny być powszechnie dostępne, niestety w naszym kraju nie jest tak dobrze jak w niektórych krajach europy zachodniej gdzie lekarz pierwszego kontaktu może do nas dojechać nawet w późnych godzinach wieczornych. W Polsce w takim przypadku albo wzywamy pogotowie, albo w miarę możliwości udajemy się tam sami. Lekarz pierwszego kontaktu diagnozuje naszą chorobę i przepisuje odpowiednie leki a jeżeli jest to konieczne kieruje nas na dodatkowe badania. Jeżeli konieczne jest wykonanie zastrzyków to ich wykonaniem w domu lub w przychodni zajmuje się pielęgniarka środowiskowa. Także kobieta w ciąży i po porodzie korzysta z dobrodziejstw medycyny rodzinnej i jest pod opieką położnej środowiskowej, która dba o przyszłą mamę radzi jak powinna dbać o nowo narodzone dziecko i zajmuje się kobietą po porodzie.