Medycyna sądowa

Medycyna sądowa stanowi jeden z członów kryminalistyki, a specjaliści tej dziedziny zajmują się sekcjami zwłok, ustalaniem ojcostwa i innymi.1 Kiedy dochodzi do niewyjaśnionej śmierci na scenę wkracza specjalista z medycyny sądowej, który swoją pracę wykonuje w prosektorium. Praca takiego lekarza zaczyna się już w miejscu zbrodni, gdzie zbierane są wszelkie ślady biologiczne i wstępne oględziny ciała ofiary, potem ciało przenoszone jest do prosektorium gdzie następuje wykonanie sekcji zwłok. Do najważniejszych czynności wykonywanych przez lekarza medycyny sądowej należą: stwierdzenie zgonu, ustalenie czasu zgonu, ustalenie czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych w wyniku działania osób trzecich czy samobójstwa, przeprowadzenia sekcji zwłok. Jeżeli nie znana jest tożsamość ofiary jej ustalenie należy również do lekarza sądowego. W niektórych przypadkach stwierdzenie czy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa czy za sprawą ingerencji osób trzecich. Medycyna sądowa była obecna już w dawnych czasach tylko nie miała tak wielkich możliwości jak w chwili obecnej.