Ogólna wiedza o medycynie i zdrowiu

Medycyna jest nauką opartą na doświadczeniu obejmującą całość wiedzy o zdrowiu człowieka i chorobach jak również o sposobach i zapobieganiu i leczeniu.7 Dziedzin medycyny jest bardzo wiele wśród nich możemy wyróżnić między innymi: alergologię, anestezjologię, chirurgię, dermatologię, kardiologię, neurologię, onkologię i wiele innych. Zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia psychicznego, fizycznego i społecznego. Zdrowie fizyczne czyli prawidłowe funkcjonowanie układów i narządów, zdrowie psychiczne to zarówno zdrowie emocjonalne jak i umysłowe, zdrowie społeczne to zdolność do prawidłowych relacji z innymi ludźmi, natomiast zdrowie duchowe u niektórych ludzi związane jest z wierzeniami i praktykami religijnymi. Aby utrzymać organizm w dobrym zdrowiu, powinniśmy wziąć pod uwagę wiele czynników ale przede wszystkim utrzymywać dobrą kondycję fizyczną i dbać o dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Powinniśmy również przestrzegać odpowiedniej diety, dbać o higienę osobistą i uprawiać różne sporty, ale takie które nie forsują nadmiernie naszego organizmu.