Zawód lekarz

Zawód lekarza jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych zawodów.4 Podstawowym zadaniem lekarza jest badanie pacjentów, diagnozowanie chorób i właściwe ich leczenie. Z jednej strony lekarz jest osobą która doskonale zna budowę ciała a z drugiej strony potrafi rozpoznawać choroby, zapobiegać im i je leczyć. Lekarzom stawiane są wysokie wymagania.W chwili obecnej wyróżnia się czterdzieści podstawowych specjalności wśród nich to np. anestezjologia, chirurgia dziecięca, kardiologia, medycyna ratunkowa, medycyna pracy i inne. Lekarz cały czas podnosi swoje kwalifikacje i musi na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę w zakresie medycyny jak i farmakologi, musi wiedzieć które leki powinien przepisać pacjentowi i na jaką chorobę mają one działać. Powinien również wiedzieć jakie skutki uboczne może wywołać jakiś lek. Lekarz musi być spostrzegawczy, powinien posiadać umiejętność koncentracji uwagi aby mógł postawić właściwą diagnozę. W niektórych specjalizacjach ważne jest aby lekarz posiadał dobry wzrok i był bardzo precyzyjny.